Vi uppdaterar flitigt om våra konferenser, event och utbildningsdagar i sociala medier. 

 

 

 

 Lajka oss

 

  Twittra med oss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
2014-09-19

Dela på Facebook
Dela på MySpace
Dela på Pusha
Dela på Twitter

FA-Talare: Fredrik Söderlund  


 

Fredrik arbetar som IKT-mentor/inspiratör mot förskolorna i Västerås stad. 
Han har en bakgrund som specialpedagog-/förskollärare och fick år 2008 Gudrun Malmers stipendium. Även guldäpplenominerad 2013 och har alltid arbetat för det lustfyllda lärandet. 
Fredrik inspirerar enheter genom föreläsningar och workshops och i år på Förskolearenan kommer han att inspirera genom att visa hur han arbetar med lärplattan tillsammans med sin barngrupp. 

Fredrik får avsluta årets arena med sin dragning klockan 16.10-17.10

 

 

När blir dokumentationen pedagogisk och hur gör vi barn delaktiga i den?
Barns delaktighet och inflytande är en viktig del av förskolans uppdrag. Digitala verktyg ger möjlighet för barn och vuxna att tillsammans dokumentera barnets eget lärande men också gemensamma händelser på förskolan. Det kan ske på många olika sätt, till exempel genom ljud, bild, böcker och film. 
Det skapas också tillfällen när barn och vuxna lär tillsammans, ett ömsidigt lärande. 
Fredrik genomför bl. a digitala utvecklingssamtal där han fått en enorm positiv respons från föräldrar. 

 

 Twitter: @copiad71


Kommentera

 
 

© 2018 Erika Olsson. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT